JEZUS IS OPGESTAAN

EEN BRIEFJE

De boeken van mijn vader staan hier in huis: een boekenkast vol. Ik vind het een hele eer dat ik ze over mag nemen. In één van zijn boeken vond ik een handgeschreven briefje met deze woorden:

5 redenen waarom we Jezus Christus als de opgestane moeten gedenken

 • De opstanding laat zien dat Jezus echt is.
 • De opstanding laat zien dat Zijn werk volkomen is*
 •  De opstanding van Jezus is de reden dat u (jij) rechtvaardig voor God kunt worden. Mijn knecht de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken (Jesaja 53:11)
 • De opstanding van Jezus is een bron van kracht voor wie gelooft
 • De opstanding van Jezus betekent dat de dood is overwonnen

DEZE GOD IS ONZE GOD

Het is alweer een week geleden dat mijn vader overleden is. Hij is er echt niet meer. Niet hier, aan deze kant van het graf.

Er is één blog waar hij persoonlijk op gereageerd heeft, omdat het bericht hem raakte. Dat is het, zei hij, wie Jezus heeft die heeft genoeg!

Uit mijn dagboek

Ik reed vandaag over een rustige weg door het platteland. Aan mijn rechterhand zag ik allemaal bomen in bloei, langs de slootkant. Ze hadden roze bloemetjes. Maar links zag ik donkere boomstammen. Er liepen wat mannen rond en stond er een hoogwerker bij. Ze snoeiden de kale bomen. Stapels takken lagen er op de grond.

Zo is het ook in mijn leven, dacht ik. Ieder krijgt zijn eigen seizoen. De één groeit en bloeit voor God. De ander wordt flink gesnoeid en ondergaat een pijnlijk proces van loslaten. Maar in dit alles kunnen de bloeier en gesnoeide elkaar tot steun zijn.

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken … een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen.

Want deze God…

Mijn vader koos een bemoedigende tekst voor zijn rouwkaart: Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos (Psalm 48:15a).

Ik schuil bij deze God . Hij is Degene die blijft als anderen weggaan. Hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. Ik las vanmorgen een stukje dat ik er mooi bij vind passen:

Deze God is onze God. Hij zal onze Gids zijn, zelfs tot de dood; de Heere houdt ons bij de rechterhand en Hij leidt ons door Zijn raad: Christus, de grote Herder van de kudde, als het tegenbeeld van David; voedt ons en Hij alleen leidt onze voeten in de wegen van vrede, leven en redding. Deze Gids is een eeuwige Gids; “zelfs tot de dood”, of “in de dood”, of “boven de dood”. Hij leidt niet alleen tot de rand van de “doodsjordaan”, maar gaat mee door de diepe wateren, en Hij verlaat ons niet voordat Hij ons veilig aan de oevers van de eeuwigheid heeft gebracht. God is altijd de Gids voor degenen die oprecht in Hem geloven en Hij zal dat altijd blijven. (Vrij naar John Gill)

Pijn en troost

Ik ben verdrietig. Maar het troost me dat God bij mijn vader was in de laatste momenten. Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen, staat er in Psalm 116. Ik geloof dat omdat Hij het zegt en ik aanbid deze God (onze God), die het onmogelijk mogelijk gemaakt heeft, door onze  Heere Jezus Christus. 

Gebed: Heere Jezus, geef dat wij in al onze tegenspoeden ons geloof als iets kostbaars mogen bezitten, en dat wij net als U meer dan overwinnaars mogen zijn. (C.H. Spurgeon)

DE GOD VAN DE NATUUR

Het beste is om van de God van de natuur af te dalen naar de natuur. Als je eenmaal tot de God van de natuur gaat, in Hem gelooft en Hem liefhebt, dan is het een verrassing hoe gemakkelijk het is om God overal in te zien.

C.H. Spurgeon

Dat is wat ik ervaar als ik in het bos loop.!

Zijn hand overal in de natuur. Ik heb er plezier in en verwonder me over de allerkleinste details. Heb je wel eens gezien hoe mooi de jonge kapselstelen van Ruig Haarmos zijn. Oranjerood in de winter!

De hele schepping is als een voetpad dat terugleidt tot God. Een christen kijkt voorbij de natuurkunde en vraagt: wat vertelt het me over de Persoon Die dit bedacht en deed ontstaan?  (Tony Reinke)

Zie het mos op mijn fotoblog: Forest After Rain

BEROUW

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,

Heere, wie zal staande blijven?

Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.

Aansluiten bij joodse achtergrond van het christelijk geloof houdt in: berouw hebben over de zonden van je voorouders en je afvragen wat in deze tijd jouw verantwoordelijkheid is

Lois Tverberg

Lees ook: Daarom blijf ik bidden

LEES!

Ik heb een boek van de bibliotheek geleend waar ik erg blij mee ben. Het is geschreven door Tony Reinke en de titel van het boek is: Lees! Hij vertelt kort en bondig waarom het zo belangrijk is om boeken te lezen.

Voor hij dit boek schreef zette hij een aantal algemene vragen (naar aanleiding van zijn eigen leesgedag) op een rijtje. De antwoorden op die vragen ga ik zeker ontdekken in dit boek.

Bijvoorbeeld:

 • Wat mis ik als ik geen boeken zou lezen
 • Waarom zou ik het lezen van boeken überhaupt boven aan mijn prioriteitenlijstje zetten?
 • Waar haal ik de tijd vandaan om boeken te lezen
 • Is het echt zo dat het Evangelie bepaalt hoe ik boeken lees? Waarom wel, waarom niet?
 • Hoe bepaal ik het verschil tussen goede fictie en slechte fictie
 • Hoe kan ik mijn vrienden aanmoedigen om weer boeken te gaan lezen?

VROEGER…

Vroeger las ik heel veel. De laatste tijd minder. Het lukt me niet om er helemaal in op te gaan omdat ik het moeilijker vind om mijn aandacht erbij te houden. Maar door dit boek (ik heb het nog niet eens uit) ben ik weer begonnen met lezen. Zonder telefoon. Geen afleiding. Het is heerlijk!

In het boek staat een citaat dat me wakker schudde.

Ik citeer vandaag deze:

Lezen is een bespiegelend bezigheid. Misschien is het wel de enige activiteit waarbij we onszelf toestaan om op te gaan in het bewustzijn van een andere mens. Maar dit werkt alleen als er sprake is van een bepaald soort stilte, als we in staat zijn om alle ruis wegfilteren? Dat is steeds moeilijker te realiseren in een cultuur waarin iedereen altijd online is er er over ieder gerucht en elke alledaagsheid wordt geblogd en getweet. Tegenwoordig lijken mensen niet te zoeken naar bezinning, maar naar een merkwaardige vorm van afleiding. Dit onder de norm van overal van op de hoogte willen zijn. Waarom? Vanwege de illusie dat inzicht samenhangt met snelheid, dat het belangrijker is om te reageren dan om na te denken, dat we in een cultuur leven waarin elke seconde van belang is.

David Ulin

Ik lees! Sssst.

BESLAGEN RAMEN

Op zolder is het kamertje van mijn zoon. Hij slaapt onder de nok van het dak en zijn raam is het enige dat vaak beslaat in het koudeseizoen. Je kunt er dan bijna niet doorheen kijken.

Daar heb ik ook wel een last van: beslagen ramen in mijn leven! Ik zie dan alleen mijn imperfectie, mijn donkere kant en mijn tekorten. Hoe kan ik ooit zegeningen tellen als verdriet en teleurstelling me zo het zicht benemen?

Toen ik daarmee worstelde, las ik deze Bijbeltekst:

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn

en er geen rund in de stallen over zijn

 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,

mij verheugen in de God van mijn heil. 

 De HEERE Heere is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,

en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

God leert me, stukje bij beetje, mijn tegenslagen vanuit Zijn perspectief te zien. Ik ben me bewust van Zijn grootte en mijn kwetsbaarheid. Telkens opnieuw leg ik mijn last bij Hem neer en Hij ondersteunt me, zoals Hij in de Bijbel belooft. Waarom zou ik alles alleen willen dragen?

De laatste tijd begin ik spontaan te danken. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Het leven voelt lichter en vrolijker aan met Hem.

Ik zie de zon doorbreken achter mijn beslagen raam.

Helderder, steeds helderder.

Tot de dag aanbreekt en de schaduwen vluchten.

10 STILLE TIJD TIPS

Hoe krijg ik God weer boven aan mijn to-do lijstje? Is het mogelijk om in hectische periodes toch één op één contact met de Heer te hebben?

Voor mezelf heb ik vastgesteld dat het gaat om het nemen van een besluit. Ik wil het, ook al ben ik nog zo druk. Ik wil iedere dag even een stukje lezen in mijn Bijbel. Ik wil weer echt bidden.

10 stille tijd tips

10 TIPS OM STILLE TIJD OP TE PAKKEN

 1. Vraag God om hulp bij het plannen van tijd met Hem. Laat Hem weten dat je er naar verlangt om dicht bij Hem te leven.
 2. Kies een tijd uit die het beste bij jouw biologische klok en leven past.
 3. Zorg voor pen en papier en schrijf je dagplanning op. Vertel Hem waar je tegen op ziet. Laat Hem je dag plannen. Misschien vallen er dan taken af, die je op een andere dag zet.
 4. Ben je zo moe dat je niet meer vooruit te branden bent? Maak gebruik van de voorleesbijbel. Vanmorgen luisterde ik naar psalm 23 en het deed me goed. Luister ook eens een Bijbelgedeelte terwijl je de was vouwt, eten kookt of andere klusjes doet.
 5. Heb je kinderen? Lees gerust eens een stukje hardop voor uit je Bijbel terwijl zij om je heen zijn. Je geeft een goed voorbeeld.
 6. Kleine kinderen? Plan je één op één tijd met God, in de tijd dat zij een dutje doen.
 7. Koop een schrift en noteer je bid – en dankpunten gedurende de dag. Noteer ook gebedsverhoringen.
 8. Maak gebruik van korte gebeden, de hele dag door.
 9. Koop of leen een christelijk boek en lees er een paar keer in de week in. Maak aantekeningen en leer nieuwe dingen. Gebruik wat je leest in je gebed.
 10. Schrijf Bijbelteksten op een memoblaadje en hang die verspreid door je huis op.

BIJ GOD KOM IK TOT RUST

Kom hierheen! Ik zie je wel zwoegen om alles voor elkaar te krijgen. Je draagt een veel te zware last in. Hierheen! Naar Mij toe!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,  en Ik zal je rust geven. (Mattheus 11:28)

Vanmiddag nam ik daar de tijd voor. Alles waar ik me zo moe en ontevreden over voelde, heb ik in Zijn handen neergelegd. Er is niets zichtbaar veranderd in mijn omstandigheden. Maar ik voel me getroost, gehoord, vergeven en bemoedigd.

Ik weet zeker dat iedereen lasten op weet te noemen. Je bent niet de enige, we hebben allemaal onze eigen dingen:

 • medische problemen
 • verstoorde relaties
 • uitputting door te weinig slaap
 • schulden
 • rouw
 • ontslag op het werk
 • te hoge werkdruk
 • geen leuke collega’s
 • geheimen
 • zonden
 • faalangst
 • gevoel van mislukt te zijn

Blijf niet rondlopen met jouw lasten. Ga er bewust mee tot Jezus. Hij kan je uittillen boven alles wat je zo naar beneden drukt. Wat voor jou onmogelijk is, is voor God niet te wonderlijk!

Maar bij God kom ik tot rust.

Toch is het waar: God brengt geluk

Hij is een rots en een kasteel

gelegen op een hoge berg

Ik vlucht naar Hem.

WACHT OP GOD

Zou er iets te moeilijk zijn voor God? Hij weet echt wel dat je zo onrustig bent. En hij weet precies hoe Hij je angstige hart kalmeren kan. Vertrouw Hem maar.

God zal een weg maken, zelfs als het lijkt alsof er geen weg is. Nu is het misschien donker in je leven maar Hij zal het weer licht laten worden. Wacht op Hem! Hij komt eraan.

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14)

© 2019 Aritha Persoonlijk

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑

Translate »