Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden.

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,

Heere, wie zal staande blijven?

Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.

Aansluiten bij joodse achtergrond van het christelijk geloof houdt in: berouw hebben over de zonden van je voorouders en je afvragen wat in deze tijd jouw verantwoordelijkheid is

Lois Tverberg

Lees ook: Daarom blijf ik bidden