Petrus schrijft een brief. Hij beseft opeens dat de mensen aan wie hij schrijft, Jezus niet gezien hebben, zoals hijzelf.

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 

Johannes 20:29

Verwonderd schrijft Petrus :

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 

1 Petrus 1:8-9

NIET ZIEN, TOCH GELOVEN

Ondanks lijden en lastering, focusten de jonge als oudere christenen op Jezus Christus. Ze deden dat vol vreugde, zegt vers 6. Ze waren ervan overtuigd dat Hij hen tot het einddoel van hun geloof zou brengen. Welk einddoel? Het grote geluk van hun totale mens-zijn. God zal alles nieuw zal maken: hun lichamen gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam. (Fil. 3:21) 

Christus prijst de gelovigen die zich op de Onzienlijke focust.

Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

Jezus Christus