Categorie: Geloof en Beproeving

DEZE GOD IS ONZE GOD

Het is alweer een week geleden dat mijn vader overleden is. Hij is er echt niet meer. Niet hier, aan deze kant van het graf.

Er is één blog waar hij persoonlijk op gereageerd heeft, omdat het bericht hem raakte. Dat is het, zei hij, wie Jezus heeft die heeft genoeg!

Uit mijn dagboek

Ik reed vandaag over een rustige weg door het platteland. Aan mijn rechterhand zag ik allemaal bomen in bloei, langs de slootkant. Ze hadden roze bloemetjes. Maar links zag ik donkere boomstammen. Er liepen wat mannen rond en stond er een hoogwerker bij. Ze snoeiden de kale bomen. Stapels takken lagen er op de grond.

Zo is het ook in mijn leven, dacht ik. Ieder krijgt zijn eigen seizoen. De één groeit en bloeit voor God. De ander wordt flink gesnoeid en ondergaat een pijnlijk proces van loslaten. Maar in dit alles kunnen de bloeier en gesnoeide elkaar tot steun zijn.

Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken … een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen.

Want deze God…

Mijn vader koos een bemoedigende tekst voor zijn rouwkaart: Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos (Psalm 48:15a).

Ik schuil bij deze God . Hij is Degene die blijft als anderen weggaan. Hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. Ik las vanmorgen een stukje dat ik er mooi bij vind passen:

Deze God is onze God. Hij zal onze Gids zijn, zelfs tot de dood; de Heere houdt ons bij de rechterhand en Hij leidt ons door Zijn raad: Christus, de grote Herder van de kudde, als het tegenbeeld van David; voedt ons en Hij alleen leidt onze voeten in de wegen van vrede, leven en redding. Deze Gids is een eeuwige Gids; “zelfs tot de dood”, of “in de dood”, of “boven de dood”. Hij leidt niet alleen tot de rand van de “doodsjordaan”, maar gaat mee door de diepe wateren, en Hij verlaat ons niet voordat Hij ons veilig aan de oevers van de eeuwigheid heeft gebracht. God is altijd de Gids voor degenen die oprecht in Hem geloven en Hij zal dat altijd blijven. (Vrij naar John Gill)

Pijn en troost

Ik ben verdrietig. Maar het troost me dat God bij mijn vader was in de laatste momenten. Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen, staat er in Psalm 116. Ik geloof dat omdat Hij het zegt en ik aanbid deze God (onze God), die het onmogelijk mogelijk gemaakt heeft, door onze  Heere Jezus Christus. 

Gebed: Heere Jezus, geef dat wij in al onze tegenspoeden ons geloof als iets kostbaars mogen bezitten, en dat wij net als U meer dan overwinnaars mogen zijn. (C.H. Spurgeon)

BIJ GOD KOM IK TOT RUST

Kom hierheen! Ik zie je wel zwoegen om alles voor elkaar te krijgen. Je draagt een veel te zware last in. Hierheen! Naar Mij toe!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,  en Ik zal je rust geven. (Mattheus 11:28)

Vanmiddag nam ik daar de tijd voor. Alles waar ik me zo moe en ontevreden over voelde, heb ik in Zijn handen neergelegd. Er is niets zichtbaar veranderd in mijn omstandigheden. Maar ik voel me getroost, gehoord, vergeven en bemoedigd.

Ik weet zeker dat iedereen lasten op weet te noemen. Je bent niet de enige, we hebben allemaal onze eigen dingen:

 • medische problemen
 • verstoorde relaties
 • uitputting door te weinig slaap
 • schulden
 • rouw
 • ontslag op het werk
 • te hoge werkdruk
 • geen leuke collega’s
 • geheimen
 • zonden
 • faalangst
 • gevoel van mislukt te zijn

Blijf niet rondlopen met jouw lasten. Ga er bewust mee tot Jezus. Hij kan je uittillen boven alles wat je zo naar beneden drukt. Wat voor jou onmogelijk is, is voor God niet te wonderlijk!

Maar bij God kom ik tot rust.

Toch is het waar: God brengt geluk

Hij is een rots en een kasteel

gelegen op een hoge berg

Ik vlucht naar Hem.

WACHT OP GOD

Zou er iets te moeilijk zijn voor God? Hij weet echt wel dat je zo onrustig bent. En hij weet precies hoe Hij je angstige hart kalmeren kan. Vertrouw Hem maar.

God zal een weg maken, zelfs als het lijkt alsof er geen weg is. Nu is het misschien donker in je leven maar Hij zal het weer licht laten worden. Wacht op Hem! Hij komt eraan.

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14)

© 2019 Aritha Persoonlijk

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑

Translate »